LA MALINCHE

Geplaatst op 25 december 2008 door Reinard Maarleveld
La Malinche
De indiaanse Malinche werd beschuldigd van medeplichtigheid aan de misdaden van de Spaanse veroveraar Cortés in Mexico. Terecht? Een opdracht voor klas 2 Havo/Vwo.

Inleiding
Malinche was een indiaanse vrouw die tussen 1519 en 1529 de metgezel was van de Spaanse veroveraar Hernán Cortés (1485 - 1547). Cortés veroverde Mexico en dat betekende de ondergang van de beschaving van de Azteken. In Mexico werden de indianen de laagste klasse, overheersd door mestiezen (nakomelingen van Europeanen en indianen) en Europeanen.

Malinche was tolk tussen de indianen en de Spanjaarden en op die manier heeft ze bijgedragen aan de veroveringen van Cortés. Ze kreeg ook een kind van Cortés. Of dat allemaal vrijwillig is gebeurd weten we niet. Van Malinche zelf zijn geen bronnen bewaard gebeleven. Voor veel indianen is haar naam verbonden met de ondergang van de eigen beschaving.

De opdracht
In deze opdracht ga je na welke meningen er zijn over Malinche. Vervolgens kies je zelf een standpunt. Dat standpunt leg je vast in een brief van ongeveer 300 woorden. De brief die je gaat schrijven is van Malinche. In de brief wordt uitgelegd hoe jij (in de rol van Malinche) tot je daden bent  gekomen. Je kunt de opdracht ook samen maken.

Stappen
Je zet de volgende stappen:

1- Bestudeer de vier bronnen.
2- Geef voor elke bron aan welke mening er over Malinche gegeven wordt.
3- Welke bron heeft het volgens jou bij het rechte eind? Schrijf argumenten op.
4- Schrijf een brief waarin je uitlegt hoe jij (in de rol van Malinche) tot je daden bent gekomen.


De bronnen
Hieronder vind je vier bronnen. Bron 1 vertelt het verhaal van Cortés en Malinche zonder daarbij een duidelijk standpunt in te nemen over de daden van Malinche. Bron 2 en bron 3 kiezen wel partij. Bron 4 is hetzelfde lied als bron 3, maar nu zie je de zanger en zangeres.


Bron 1 over Cortés en Malinche (WorldTravel)

Bron 2 over Cortés en Malinche (Wikipedia)

Bron 3 De vloek van Malinche ( Lied van Gabino Palomares op YouTube, in stripvorm)

Bron 4 De vloek van Malinche (Zelfde lied als bron 3, maar nu met de uitvoerenden in beeld, YouTube)

Hieronder vind je de Spaanse tekst van het lied van Palomares met onder elk couplet de Nederlandse vertaling.

La Maldición de Malinche
Escrito por Gabino Palomares
 
De vloek van Malinche
door Gabino Palomares

Del mar los vieron llegar
mis hermanos emplumados
eran los hombres barbados
de la profecía esperada.

Ze kwamen van overzee
mijn broeders met hun veren
zij waren de barbaren
die volgens de voorspelling zouden komen.

 
Se oyó la voz del monarca
de que el Dios había llegado
y les abrimos la puerta
por temor a lo ignorado.

Men hoorde de stem van de koning
waardoor God zelf sprak
en we openden de deur voor hen
met angst voor het onbekende

Iban montados en bestias
como demonios del mal
iban con fuego en las manos
y cubiertos de metal.

Ze reden op beesten
als demonen van het kwaad
ze reden met vuur in de handen
bedekt door metaal

 Sólo el valor de unos cuántos
les opuso resistencia
y al mirar correr la sangre
se llenaron de vergüenza.

Slechts een paar dapperen
boden weerstand
En bij het zien stromen van het bloed
werden ze vervuld van schaamte

Porque los dioses ni comen,
ni gozan con lo robado
y cuando nos dimos cuenta
ya todo estaba acabado.

Want de goden aten niet,
en genoten niet van hun buit
en toen we dat beseften
was het al gebeurd

 En ese error entregamos
la grandeza del pasado
y en ese error nos quedamos
trescientos años esclavos.

Door deze fout gaven we
de grootheid van het verleden uit handen
door deze fout bleven we
driehonderd jaar slaven

Se nos quedó el maleficio
de brindar al extranjero
nuestra fe, nuestra cultura
nuestro pan, nuestro dinero.

Ons overkwam de vloek
aan de vreemdeling af te staan
ons geloof, onze cultuur
ons brood, ons geld

 Y les seguimos cambiando
oro por cuentas de vidrio
y damos nuestra riqueza
por sus espejos con brillo.

En wij volgden hen terwijl we
goud voor glazen kralen wisselden
en onze rijkdom gaven voor
blinkende spiegels
 
Hoy  en pleno siglo XX
nos siguen llegando rubios
y les abrimos la casa
y los llamamos amigos.

Vandaag, midden in de 20e eeuw
Doen we hen na en worden blond
en we laten hen binnen
En noemen hen vrienden.

Pero si llega cansado
un indio de andar la sierra
lo humillamos y lo vemos
como extraño por su tierra.

Maar als je als indiaan vermoeid aankomt
van het lopen in de bergen
vernederen ze je en kijken ze naar je
alsof je niet in het land thuishoort.

Tú, hipócrita que te muestras
humilde ante el extranjero
pero te vuelves soberbio
con tus hermanos del pueblo.

Jij, huichelaarster, je deed
nederig tegenover de vreemdeling
Maar toonde je hoogmoedig
tegenover je broers en zussen van het volk.

 
¡Oh, Maldición de Malinche!
¡Enfermedad del presente!
¿Cuándo dejarás mi tierra?
¿Cuándo harás libre a mi gente?

Oh vloek van Malinche!
ziekte van het heden!
Wanneer verlaat je mijn grond?
Wanneer geef je de vrijheid aan mijn volk?


 

Bericht geplaatst in: artikel, feniks webopdracht