TUIN VAN HOLLAND: EEN ZOEKTOCHT NAAR DE NEDERLANDSE IDENTITEIT

Geplaatst op 17 januari 2010 door Redactie
 Tuin van Holland: een zoektocht naar de Nederlandse identiteit
Na de succesvolle theatermarathons Tantalus en Odysseus brengt Toneelgroep De Appel eind februari Tuin van Holland uit.
Foto: Henry Van Niel

Tuin van Holland
is een ruim vijf uur durende belevenis waarmee De Appel vanaf 25 februari tot en met 22 mei de vaderlandse geschiedenis in duikt.
 
Elke week verschijnt er een boek over de vaderlandse geschiedenis. Het lijkt alsof de Nederlanders herinnerd moeten worden aan waar ze vandaan komen en wie ze zijn. Toen de Argentijnse en toekomstige koningin van Nederland prinses Máxima, in een argeloos toespraakje in 2007, opbiechtte dat ze er als allochtoon nog niet in geslaagd was de Nederlandse identiteit te ontdekken (ze betwijfelde zelfs of de Nederlander wel bestond) werd ze met veel kritiek overstelpt. 

Toneelgroep De Appel gaat samen met het publiek op zoek naar die Nederlandse identiteit. Een interactieve theatermarathon waar de bezoeker ogen en oren tekort komt. In elke hoek van het Appeltheater is iets te zien. Het publiek stelt zelf zijn geschiedenis samen, maar alle bezoekers beginnen en eindigen met hetzelfde verhaal. Daar tussen kiest u over welke vaderlandse gebeurtenis u meer wilt weten en over welke niet. In de pauzes zijn er allerlei Hollandse hapjes en drankjes verkrijgbaar.
 
De aanleiding voor de Tuin van Holland
‘De Argentijnse Máxima opent in Indische sari het India Festival in Amsterdam’, is dit een voorbeeld van de nieuwe identiteit van de Nederlander: een wereldburger?
Feit is dat Nederland de 21ste eeuw begonnen is met naarstig op zoek te gaan naar die ‘verloren’ identiteit. Er kwam zowaar een commissie aan te pas die zich moest bezig houden met de samenstelling van de canon van het vaderlands verleden. In prachtige uitgaven wordt er een aantal vensters gepresenteerd met de belangrijkste gebeurtenissen en personen uit de geschiedenis. Meer dan ooit onderstrepen deze uitgaven dat geschiedenis schrijven neerkomt op geschiedenis maken: geschiedenis is een keuze! Keuzes waarbij bepaalde belangen worden verdedigd. Wiens en welk belang is niet altijd even makkelijk te achterhalen. Daarvoor moet je tussen de regels durven lezen.
Lezend tussen die regels ontdekten Aus Greidanus, Alain Pringels en Jules Terlingen dat identiteit geen statisch gegeven is, maar iets dat voortdurend in beweging is. Identiteit is een proces. Al vanaf het verschijnen van de eerste steden in de late middeleeuwen tot nu, ontstaat de Nederlandse cultuur door het absorberen van vreemde invloeden. De eigenheid, de identiteit van ‘een volk’, blijkt eerder een waaier van invloeden dan een duidelijk aanwijsbare eigenheid.
 
De stukken

Boven water
Een onwetenschappelijke zoektocht naar het bestaan van de Nederlander aan de hand van archeologische vondsten, opgediept uit zesentwintighonderd jaar geschiedenis van de lage landen.
Iedereen start in de grote zaal, waar het publiek dwars door de eeuwen heen van het ene naar het andere verhaal meegenomen wordt. Jaartallen die u ooit leerde komen weer boven….
 
De Gouden Eeuw
Willem de Zwijger, Johan van Oldenbarnevelt en de gebroeders De Witt. Er worden drie stukken rond deze historische figuren gespeeld, die in de Gouden Eeuw een onnatuurlijke dood stierven. Willem van Oranje werd vermoord, Van Oldenbarnevelt werd terechtgesteld na een schijnproces en de gebroeders De Witt werden door een opgejutte menigte gelyncht.
 
De Opstand
Of het verhaal van de rampzalige tweede veldtocht van prins Willem van Oranje naar de Nederlanden in het jaar 1572, waarin hij tenslotte naar Holland vlucht om er zijn graf te vinden. 1572. De inname van Den Briel? De bezetting van Bergen? De martelaren van Gorkum? De Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht? De Bartholomeüsnacht? Wie was Juliana van Stolberg? Charlotte de Bourbon? Louise de Coligny? 
 
Barnevelt
Of de overwinning van prins Maurits van Oranje op de landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt, eerste staatsman van de Republiek, in het jaar 1619.
1619. Het Binnenhof in Den Haag? Daar werd toen iemand onthoofd? De eerste staatsman van de Republiek! Na een ophefmakend proces… Een schijnproces? Wat zegt de Synode van Dordrecht u nog? Slot Loevestein? Hugo de Groot? Wie was Maria van Utrecht? Louise de Coligny? Jan Francken?
 
Het Rampjaar 1672
Of de moord op de gebroeders De Witt onder leiding van Cornelis Tromp, vurig aanhanger van prins Willem III van Oranje, in het jaar 1672 waarin het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos, ternauwernood aan de ondergang ontsnapt. Oorlog. De Engelsen komen over zee, de Fransen vanuit het zuiden en de Duitsers uit het oosten. De Amsterdamse beurs klapt in elkaar. Bij de Gevangenpoort in Den Haag worden de gebroeders De Witt brutaal afgeslacht. De zeebonken Tromp en De Ruyter staan tegenover elkaar. Een burgeroorlog dreigt.
 
Markt

De koopman en de dominee, of hoe men bij het scheiden van de markt de Hollander leert kennen.
Het publiek loopt over een markt in de foyer en de grote zaal en ziet overal kleine podia waarop zich grote drama’s afspelen: opstanden, rellen, moorden, liederen en getuigenissen uit een ver verleden. U proeft typisch Nederlandse gerechten.

 
De dijkgraaf, de koopman en de dominee
Nederland heeft iets met water. Geen land dreef zoveel handel met zoveel verschillende overzeese culturen. De dijkgraaf, de koopman en de dominee zijn dan ook de oppergoden van het Nederlands mythologisch universum. Drie op een epische manier en in een originele vormgeving gemaakte themastukken.
 
Water
Ik worstel en kom boven. Water is beweging. Een zee kent eb en vloed. De Nederlanden zijn een moerassig veengebied waarlangs het water van noordwest Europa de zee instroomt. Door de verstedelijking in de Middeleeuwen, en als gevolg daarvan het droogleggen van veengebieden die een natuurlijke buffer zijn tegen het hoge zeewater, volgde de ene overstromingsramp na de andere. Menselijk ingrijpen verstoorde een ecologisch evenwicht. Een verhaal over de strijd tegen de kracht van water en de eigen vergankelijkheid.
 
Geld en geloof
God zij met ons. Is de Tachtigjarige Oorlog nu een godsdienstoorlog of een conflict in handelsbelangen? Aangezet door Luther en Erasmus schudden de Nederlanden het Spaans Katholieke juk van zich af. De handelsbelangen van de steden werden het best verdedigd door zich te verenigen in de Verenigde Provinciën. Amsterdam werd het financiële en economische centrum van de wereld. Over beurscrashes en fundamentalisten.
 
Onze koloniën
Mare Liberum, de zee is van iedereen, de buit gerechtvaardigd. De VOC is de eerste multinational van de wereld. Gefinancierd door meerdere aandeelhouders uit de Verenigde Provinciën en gesteund door een slagkrachtige marine, haalt zij technologisch beter uitgeruste schepen, goederen en rijkdommen uit de hele wereld naar Nederland. Over de zoektocht naar goud en zout en andere overzeese avonturen.
 
Onder Water
Een onhistorisch toekomstperspectief van Nederland aan de hand van eeuwenoude verhalen en dingen die voorbijgaan. Het publiek is weer terug in de grote zaal. Een toekomstvisioen? Als de klimaatsverandering doorgaat en de temperatuur blijft stijgen, dan gaan we met z’n allen kopje onder. Wat doen we? Heeft de mens ooit lering getrokken uit zijn geschiedenis? De Appel zoekt met een knipoog naar een hoopvolle uitweg.
 
Speelperiode
do 25 februari t/m za 22 mei 2010 in het  Appeltheater, Duinstraat 6 Den Haag
première zondag 28 februari 2010
aanvang 17.30 uur
kaarten € 50,-/UITpas € 46,-/Appelvrienden € 45,-/CJP+studentenkaart € 40,-/Ooievaarspas € 25,-/Pas 30- € 25,-
try-outs € 43,-/€ 39,-/€ 38,-/€ 30,-/€ 21,50/€ 21,50
Bestellen van kaarten en meer info over De Tuin van Holland

Educatief aanbod
Scholieren zijn welkom op woensdag (max. 60 l.l.) en vrijdag (max. 30 l.l.) prijs € 20. (i.p.v. € 50,-). 
En op di 16 maart scholierenvoorstelling aanvang 12.00 uur. Meer info.

Credits 
Tuin van Holland
Tekst:  Aus Greidanus, Alain Pringels en Jules Terlingen (geïnspireerd door teksten van o.a. Kader Abdolah, Reggie Baay, Dick Pels, Mala Kishoendajal en Ramsey Nasr)
 
Regie: David Geysen (Water), Aus Greidanus (Boven water, Het rampjaar, De opstand, Barnevelt en Onder water), Bob Schwarze (Onze koloniën) en Jules Terlingen (Geld en geloof)
Eindregie: Aus Greidanus

Spel: Nadia Amin, Joost Bolt, Marguerite de Brauw, Isabella Chapel, Job Emens, David Geysen, Aus Greidanus, Geert de Jong, Judith Linssen, Hugo Maerten, Ellen Parren, Dagmar Slagmolen, Jules Terlingen, Bob Schwarze, Sanne Vanderbruggen en Iwan Walhain

Toneelbeeld: Guus van Geffen

Licht: Guus van Geffen en Henry van Niel
Kostuums: Annelies de Ridder
Muziek: Carl Beukman
Geluid: Jorg Schellekens
Regieassistentie: Jacomine de Visser
Dramaturgie:  Alain Pringels
 
 
Op weg naar Tuin van Holland: randprogramma
 
Nu al nieuwsgierig?
Volg  het productieproces: Op weg naar Tuin van Holland. Vier avondvullende programma’s, onder leiding van dramaturg Alain Pringels, geheel in het teken van een thema/onderwerp dat zich achter de schermen afspeelt, aangevuld met gasten uit de wereld van wetenschap en cultuur.
 
Op weg naar Tuin van Holland I, vrijdag 11 december, 20.15 uur
 
Kom de metamorfose van het Appeltheater Op weg naar Tuin van Holland met eigen ogen bekijken.
Aus Greidanus (schrijver, regisseur en acteur), Jules Terlingen (schrijver en acteur), Guus van Geffen (decorontwerper) en Annelies de Ridder (kostuumontwerper) vertellen over hun werk op weg naar Tuin van Holland. Natuurlijk kan het publiek ook vragen stellen over het productieproces van Tuin van Holland.
Elke avond is een aantal direct betrokkenen aanwezig: schrijvers, spelers en/of vormgevers die het publiek een kijkje achter de schermen geven van hun weg naar Tuin van Holland. Ook wordt er elke avond een gast uitgenodigd die zijn visie geeft op het productieproces. 
 
Data
Op weg naar Tuin van Holland II, vrijdag 22 januari 2010, aanvang 20.15 uur
Op weg naar Tuin van Holland III, vrijdag 12 februari 2010, aanvang 20.15 uur
Tijdens Tuin van Holland, zondag 25 april 2010, aanvang 15.00 uur
aavang vrijdag 20.15 uur en zondag 15.00 uur
kaarten € 10,-/Appelvrienden € 5,-/Pas 30- € 5,-
 
Bericht geplaatst in: artikel, nieuwtje