GESCHIEDENISNU NUMMER 12

Geplaatst op 17 maart 2010 door Redactie
'Baby-Hitler toont oorsprong van het kwaad', Rockband Brits parlement lanceert album, Kamers herdenken Van Mierlo, Hitlerjugend vierde vakantie bij Britten.
 'Baby-Hitler toont oorsprong van het kwaad'

AMSTERDAM, 17 maart 2010 - Weg met de rammelaar, moet de Noors-Deense kunstenaar Nina Maria Kleivan gedacht hebben. Ze verkleedde haar dochtertje als Hitler en Stalin en legde het vast met de camera.
De foto's zijn onderdeel van een fototentoonstelling over 'de aard van het kwaad', die nu in Jeruzalem is te zien. Eerder deed de expositie veel stof opwaaien in Denemarken, Zweden, Italië en Duitsland. In een gesprek met de Israëlische krant Haaretz verklaart ze het waarom van de opzienbarende fototentoonstelling.
'We hebben allemaal het kwaad in ons. Zelfs kleine kinderen tonen hun woede naar elkaar toe' vertelt Kleivan. 'Zelfs mijn dochter zou uiteindelijk overheerser van Denemarken kunnen worden. Die mogelijkheid is er nog steeds.'
Kleivan vertelt dat ze vrij snel na de geboorte van haar dochter, die nu 11 jaar oud is, op het idee van de serie kwam. Kijkend naar haar dochter, bedacht ze zich dat elk menselijk leven begint als een onbeschreven blad, met de gelegenheid om de goede of slechte kant op te gaan.
Toch was haar man niet direct enthousiast: 'Ik dacht ook zelf vaak: Kan ik dit doen? Het is vaak op het randje, met name Hitler, die ik en de meeste anderen zien als de incarnatie van het kwaad. Hij en Stalin waren de moeilijkste om te doen. Het deed pijn.' Maar volgens Kleivan is het niet een doelbewuste provocatie. Het werk vraagt om bezinning. Je moet de foto's beschouwen, overpeinzen waar het kwaad vandaan komt.'
 
Vragen vmbo
1. Waarom is Nina Maria Kleivan in het nieuws?
2. Waarom verkleedt ze haar dochtertje?
3. Ben jij het eens met deze vorm van kunst? Waarom wel/niet?

Vragen havo/vwo
1. Waarom verkleedt Nina Maria Kleivan haar dochtertje?
2. Waarom zal de tentoonstelling vooral in Israel de aandacht trekken?
3. Ben jij het eens met deze vorm van kunst? Waarom wel/niet?

Rockband Brits parlement lanceert album

LONDEN, 17 maart 2010 - De rockband van het Britse parlement gaat zijn eerste album uitbrengen: Cross Party. Acht van de elf liedjes zijn door de groep zelf geschreven. Volgens de vier leden van MP4 (verwijzend naar Member of Parliament) zijn zij sinds de oprichting in 2004 de enige band van afgevaardigden ter wereld. MP4 bestaat uit een bassist en gitarist van de regerende Labourpartij en een drummer van de oppositionele Conservatieven. Het keyboard wordt bespeeld door een politicus van de Schotse Nationale Partij.
Twee afgevaardigden speelden eerder al in popgroepen. MP4 wordt beïnvloed door muziek van de Beatles tot Oasis. De opbrengst van de verkoop van het album gaat naar een instelling die geld inzamelt om gewonde Britse militairen bij te staan.
Bron: Trouw
 
Vragen vmbo
1. Wie zijn de MP4 en waarom heten ze zo?
2. Wat is het unieke aan deze band?
3. Welke leden van de Tweede Kamer zouden volgens jou goed samen in een band kunnen spelen? Licht je antwoord toe.

Vragen havo/vwo
1. Wat is het unieke aan MP4?
2. Cross Party, de naam van hun album, heeft een dubbele betekenis. Leg dat uit.
3. Welke leden van de Tweede Kamer zouden volgens jou goed samen in een band kunnen spelen? Licht je antwoord toe.

Kamers herdenken Van Mierlo

AMSTERDAM, 16 maart 2010 -  De Tweede en de Eerste Kamer hebben dinsdag allebei Hans van Mierlo (1931 – 2010) herdacht. Van Mierlo had in 1966 een groot aandeel in de oprichting van een nieuwe partij: Democraten'66. De partij wilde afrekenen met het toenmalige politieke stelsel, onder andere door democratische vernieuwingen door te voeren.
Van Mierlo was al meteen een fenomeen, toen hij in 1966 op het politieke toneel verscheen „en dat is hij tot zijn dood gebleven”, stelde premier Balkenende in een herdenkingsrede. Hij herinnerde zich de medeoprichter van D66, parlementariër, senator, minister en minister van Staat Van Mierlo onder meer als „meer dan eens de redder van zijn partij” en „de architect van het eerste paarse kabinet”.
„Hij was onder alle omstandigheden echt en eerlijk. Die echtheid was misschien wel zijn allergrootste talent.” Balkenende memoreerde ook de vrees van Van Mierlo voor een 'rat race' in de samenleving naar persoonlijk succes waar steeds meer mensen uitvallen. Erg actueel, vond Balkenende.
Bron: Telegraaf
 
1. Wie was Hans Van Mierlo?
2. Wat was de doelstelling van zijn partij?
3. Wat bedoelt Balkenende met zijn opmerking over de ‘rat race’?
Vragen havo/vwo
1. Wat was de doelstelling van Van Mierlo met Democraten'66 ?
2. Balkenende noemde twee andere kwaliteiten van Van Mierlo. Welke?
3. De opmerking over de ‘rat race’ past ook wel bij Balkenende. Waarom?
 
Hitlerjugend vierde vakantie bij Britten

LONDEN, 8 maart 2010 -  Een nieuw geheim wapen van Adolf Hitler baarde de Britse binnenlandse inlichtingendienst MI5 al voor de Tweede Wereldoorlog zorgen: jongens van de Hitlerjugend die fietsvakanties in Groot-Brittannië benutten voor spionage-activiteiten. Uit archiefmateriaal, dat nu is vrijgegeven, blijkt dat vooral het hoofd van MI5, Vernon Kell, zich hierover destijds het hoofd brak. Hij maande de politie de fietsende leden van Hitlers jeugdbeweging goed in de gaten te houden.
In hoeverre de nazi’s zich van zulke jeugdige spionnen bedienden staat niet vast. Sommigen kozen wel verrassende bestemmingen. Zo bezocht een groepje, met camera’s gewapend, een staalfabriek in Sheffield, anderen een gasfabriek in Glasgow. Anderen beperkten zich tot scholen, Rotary Clubs en kerken, waar ze soms Duitse liederen aanhieven. Ook de komst in november 1937 van het plaatsvervangend hoofd van de Hitlerjugend, Hartmann Lauterbacher, die zei Engels te willen leren, riep vragen op.
De vrees bij de inlichtingendienst was mogelijk aangewakkerd door een verhaal in een Britse krant over Duitse ‘spyclists’ uit mei 1937. Het blad citeerde een instructie voor fietsers in het buitenland uit een Duits tijdschrift. „Prent in je geheugen de wegen en paden, de dorpen en steden, uitstekende kerktorens en andere markante punten. Maak een aantekening van de namen van plaatsen, rivieren, zeeën en bergen. Misschien kun je die nog eens voor het vaderland gebruiken.”
MI5 slaagde er niet in te achterhalen of deze instructie authentiek was of dat het om een poging van tegenstanders ging de fascistische beweging zwart te maken.
Bron: NRC

Vragen vmbo
1. Wat was de Hitlerjugend?
2. Waarom maakte MI5 zich zorgen?
3. Was de bezorgdheid volgens jou terecht? Licht je antwoord toe.

Vragen havo/vwo
1. Wat zijn “spyclists”?
2. Noem twee aanwijzingen voor mogelijke spionage door de fietsers van de Hitlerjugend.
3 Was de bezorgdheid van MI5 volgens jou terecht? Licht je antwoord toe.
 
Bericht geplaatst in: artikel, feniks NU