WEEK VAN DE GESCHIEDENIS

Geplaatst op 10 september 2010 door Redactie
Week van de geschiedenis
De Week van de Geschiedenis komt er weer aan!
In 2010 is het thema Land en water. De Week van de Geschiedenis vindt plaats van 16 t/m 24 oktober. De Nacht van de geschiedenis is op 23 oktober in de Stadsschouwburg in Amsterdam, Maar er zijn ook "regionale nachten..."

Wie aan Nederland denkt, denkt aan water. Aan de strijd tegen en op het water. Aan de imposante Oost-Indiëvaarders, fluitschepen en haringbuizen. Aan windmolens en polders. Aan dijken en havens. Aan Zuiderzee, Waddenzee, IJsselmeer en Noordzee. Aan Rijn, Maas, Lek, Merwede en IJssel. En wie aan water denkt, denkt aan Nederland. Aan laag land. Leefbaar laagland. Een ingericht en geordend land, want Nederland is een door de mens geschapen milieu: "Wij zijn een volk van verkavelingen" en "God schiep de wereld, maar de Nederlanders maakten Nederland".
 
De Week van de Geschiedenis is daarom gewijd aan Land en water. Aan het gemaakte Nederlandse landschap, de Deltawerken en de Afsluitdijk, klimaatverandering en waterschappen, maar ook aan de polder als inspiratiebron voor de Hollandse politieke cultuur, het landschap als schildergenre en de indamming van water als metafoor voor de beteugeling van overdaad en driften. Ook meer mythische zaken doen mee: water als bondgenoot én bedreiging, land(schap) als zinnebeeld van Hollandse opgeruimdheid én schoonheid. En natuurlijk land en water als vermaak of moderner gezegd, als leisure … het pootjebaden en spelevaren, het wandelen en kamperen.

Week van de geschiedenis
Nacht van de geschiedenis


 
Bericht geplaatst in: artikel, agenda