NOG STEEDS GEEN GELD

Geplaatst op 29 november 2010 door redactie
Nog steeds geen geld
Het Indisch Platform biedt petitie aan over de backpay-kwestie.
Op dinsdag 30 november 2010 biedt het Indisch Platform een petitie aan over de backpay-kwestie bij de Vaste Tweede Kamercommissie.

Het Indisch Platform vraagt al 65 jaar om politieke aandacht voor het feit dat de salarissen van de Nederlandse militairen en ambtenaren, slachtoffers van de Japanse bezetting in het voormalig Nederlands-Indië, 65 jaar na dato nog steeds niet zijn betaald. Dit staat in schril contrast met andere geallieerde landen waaronder Amerika, Canada, Engeland, Frankrijk en België, die al hun militaire en oorlogsslachtoffers inmiddels hebben betaald en de door hen geleden schade hebben vergoed. Deze landen hebben aan de oorlogsgetroffenen een exgratia uitkering gedaan. Nederland is het enige land ter wereld dat niet aan deze verplichtingen heeft voldaan.

Het Indisch Platform zal dinsdag 30 november een petitie aanbieden aan de Vaste Kamercommissie van VWS. Aansluitend zal de commissie met het Indisch Platform van gedachten wisselen. Voorafgaand aan het aanbieden van de petitie vindt de persbijeenkomst plaats en zal de voorzitter van het Indisch Platform opening van zaken geven over alles wat er de afgelopen periode heeft plaatsgevonden. Van gesprekken met de vorige staatssecretaris van VWS tot en met de gesprekken die inmiddels hebben plaatsgevonden met het huidige Ministerie en de diverse politieke partijen. De nieuwe staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner heeft de wens te kennen gegeven volledig geïnformeerd te willen worden over deze slepende kwestie en de Kamerfracties hebben de wens te kennen gegeven door de Vaste Tweede Kamercommissie VWS te worden geïnformeerd.

Ondanks toezeggingen van vorige regeringen zijn de door de overheid gevraagde en door het NIOD uitgevoerde onderzoeken resulterende in rapporten over de de Indische kwestie, zoals de 'Indische rekening. Indië, Nederland en de backpay-kwestie 1945-2005' van dr. Hans Meijer en 'Sporen van Vernieling' van dr. Peter Keppy nog steeds niet besproken (kosten voor de belastingbetaler 1,3 miljoen euro). De besprekingen tussen het Indisch Platform met de Regering en de Tweede Kamer zijn opnieuw opgestart na de totstandkoming van de nieuwe regering. Het Indisch Platform biedt de Tweede Kamer een petitie aan om hen te bewegen deze rapporten nu eindelijk te bespreken.

Het Indisch Platform streeft ernaar 'De Indische kwestie' nu definitief op te lossen, waarbij in goed overleg met de Regering en de Tweede Kamer als streefdatum augustus 2011 wordt gehanteerd.Bericht geplaatst in: nieuwtje