BERNHARD ZAKENPRINS

Geplaatst op 9 december 2010 door Redactie
Bernhard Zakenprins
Prins Bernhard was volgens onderzoeker Gerard Aalders omstreeks 1950 betrokken bij de wapenhandel in Indonesië.

Zijn voortdurende jacht op geld dreef prins Bernhard onafwendbaar in de armen van illegale wapenhandelaren, obscure zakenlieden en louche bankiers. Omstreeks 1950 rees er serieuze verdenking tegen de prinsgemaal vanwege zijn bemoeienissen met wapenhandel in Indonesië en de minister-president zag zich genoodzaakt de kwestie te laten onderzoeken door de Koninklijke Marechaussee en de Rijksrecherche. Hun rapporten – die in de doofpot verdwenen - geven een onthutsend beeld van Bernhards activiteiten en zakelijk netwerk. Het kabinet Drees was bang dat Bernhards onbezonnen gedrag niet alleen de naam van het Koninklijk Huis zou kunnen bezoedelen, maar bovendien de regering in een chanteerbare situatie kon manoeuvreren. Dit blijkt uit het recent verschenen boek Bernhard Zakenprins van historicus Gerard Aalders van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD).
Dit boek legt het web bloot van de man die zichzelf graag als `zakenprins’ presenteerde, maar die door zijn roekeloos gedrag een gevaar dreigde te worden voor de Nederlandse staatsveiligheid. Aalders zegt in het Dagblad van het Noorden geen bewijzen te hebben gevonden dat Bernhard zelf een handelaar was die actief wapens kocht en verkocht. Wel zegt hij uit indirecte bewijzen te kunnen afleiden dat de prins zich met de wapenhandel in Indonesië bemoeide, met het doel de nieuwe regering daar ten val te brengen.Gerard Aalders
Bernard Zakenprins
Uitgeverij Aspekt
ISBN: 9789461530158
230 pagina's
Prijs: €18,95
 

Bericht geplaatst in: artikel, pas verschenen, boekrecensie