SJOUKJE TROELSTRA - BOKMA DE BOER (1860-1839)

Geplaatst op 7 mei 2011 door Folkert Anders
Sjoukje Troelstra - Bokma de Boer (1860-1839)
Een korte biografie.
Pieter Jelles Troelstra (1860-1930) is bij velen bekend als de voorman van de SDAP. Veel minder bekend is Sjoukje Maria Diderika Bokma de Boer (1860-1939). Deze laatste was de echtgenote van Troelstra van 1888 tot 1907 en een verdienstelijk schrijfster.
 
Nienke van Hichtum
 
Sjoukje Bokma de Boer was de dochter van een moderne, progressieve predikant. Op school bleek al snel dat Sjoukje de gave van het vertellen had en haar werd dan ook aangeraden te gaan schrijven. Dit deed zij, echter wel onder de pseudoniem Nienke van Hichtum. Sjoukje schreef haar eerste verhalen in het Fries en koos ervoor verhalen te vertellen voor lezers van 8 tot 88. Haar leven lang bleef dit haar uitgangspunt.
 
Teltsjes yn skimerjoun
 
Op een studentenbal in Groningen ontmoette Sjoukje Pieter Jelles Troelstra. De vonk sloeg over en in mei 1885 volgde een verloving. Drie jaar later, in 1888, trouwde het stel. Troelstra, een Fries van geboorte, was redacteur van het blad For hûs en hiem. Tidskrift for it fryske hûsgesi. In het blad maakte hij een apart gedeelte voor kinderen. Sjoukje kreeg hier de leiding over. De verhaaltjes die hier werden afgedrukt werden gebundeld in boekjes met als titel: Teltsjes yn skimerjoun. De verhalen van Sjoukje werden goed gelezen. Door een conflict tussen Troelstra en een mederedacteur over het wel of niet plaatsen van een socialistisch gedicht verloor het tijdschrift echter snel abonnees. Sjoukje en Troelstra weigerden verder aan het tijdschrift mee te werken. 
 
Volkskinderbibliotheek
 
Hierna volgde een tijd van armoede en verhuizingen voor het gezin Troelstra. Eerst naar Amsterdam en daarna naar Utrecht. Troelstra ging schrijven voor De Baanbreker en Nienke voor Ons Blaadje. Ook ging zij in 1899 werken voor de Volkskinderbibliotheek. Ondertussen ging het wel beter met het gezin Troelstra. Sinds 1897 werkte Troelstra als kamerlid en dus verhuisde het gezin naar Den Haag en later naar Haarlem.
 
 
Hierboven Sjoukje Bokma de Boer (psuedoniem: Nienke van Hichtum).
 
Afke’s tiental
 
In 1903 brak Nienke (internationaal) door met Afke’s tiental. Haar naam werd voorgoed gevestigd. Het boek zou uiteindelijk een 48e druk halen. In het boek wordt de rol van het moederschap verheerlijkt. Zelf gaat het echter niet erg goed met Sjoukje; een slechte gezondheid speelt haar parten. Langzaam begint zij te lijden aan depressies. In 1907 volgde uiteindelijk ook een scheiding van Troelstra. 
 
Nienke van Hichtumprijs
 
Een leven van harde arbeid volgde. Dit als antwoord op gevoelens van verdriet en eenzaamheid. In 1932 schreef Sjoukje Jelle van Sipke-Froukjes wat goed werd ontvangen. Ook werkte ze voor het pedagogisch tijdschrift Het Kind. Sjoukje Bokma de Boer (Nienke van Hichtum) was een belangrijk auteur door haar verteltalent, haar inlevingsvermogen en haar eenvoud. In 1962 werd de Nienke van Hichtumprijs voor het beste kinderboek voor het eerst uitgereikt. In Warga staat een monument voor Moeder Afke en Nienke van Hichtum.
Bericht geplaatst in: artikel