MONUMENTEN, KUNST EN ATLAS VAN DE WEDEROPBOUW

Geplaatst op 21 januari 2014 door Redactie
Monumenten, Kunst en Atlas van de wederopbouw
Een overzicht van monumentale gebouwen, kunst en (stads-)landschap in drie boeken over de wederopbouw
 De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en nai010 uitgevers presenteren drie boeken die het verhaal van de periode 1940-1965 op fraaie wijze vertellen: Monumenten van de wederopbouw, Kunst van de wederopbouw en de Atlas van de wederopbouw.

Tijdens de wederopbouw werden de sporen van de Tweede Wereldoorlog uitgewist en werd ons land opnieuw opgebouwd. Het was een tijd van schaarste, maar ook van economische groei, optimisme en vernieuwing. Lange tijd werd de architectuur en monumentale kunst uit deze periode als saai en gezapig beschouwd. De laatste jaren is er gelukkig steeds meer belangstelling en waardering voor het erfgoed uit die tijd.

Het overzichtswerk Monumenten van de wederopbouw Nederland 1940-1965 toont bijna tweehonderd belangwekkende bouwwerken uit de wederopbouwperiode. Deze worden aan de hand van acht thema’s als infrastructuur, economie, cultuur en herdenking, ingedeeld en wordt er in historisch perspectief geschetst hoe Nederland na de Tweede Wereldoorlog
uit de as herrees en zich ontwikkelde tot een prille welvaartsstaat.
 
Een groot aantal vroeg-naoorlogse bouwwerken is inmiddels gesloopt of onherkenbaar veranderd. Dit boek laat zien dat deze iconen van vernieuwende architectuur verfijnder zijn dan menigeen denkt. De diversiteit van de architectuur uit de naoorlogse jaren isverrassend groot. Sommige architecten hadden voor de oorlog al naam gemaakt, zoals Dudok, Granpré Molière, Rietveld, Van den Broek en Bakema; anderen, onder wie Warners, Ingwersen en Van Gool, stonden aan het begin van hun carrière en kregen de kans in de wederopbouwwijken markante gebouwen te realiseren.

Dorine van Hoogstraten werkt als zelfstandig architectuurhistoricus. Historicus Ben de Vries is werkzaam als projectleider

Monumenten van de wederopbouw 1940-1965
Opbouw en optimisme

Auteurs: Dorine van Hoogstraten, Ben de Vries
€ 34,50  | Nederlandse editie ISBN 978-94-6208-090-4 |
paperback | 288 p | 23 x 28 cm | geïllustreerd (400 kleur en zw/w) | design: Beukers Scholma |
nai010 publishers i.s.m. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed


In de wederopbouwperiode (1940-1965) werden veel bouwwerken voorzien van kunstwerken. Muurschilderingen, mozaïek, glas-in-lood en (wand-) tapijten werden speciaal ontworpen voor een bepaalde plek in of aan een gebouw. Kunst van de wederopbouw 1940-1965 vertelt het verhaal van de opkomst, bloei en teloorgang van de wederopbouwkunst in Nederland en
bevat portretten van kunstenaars, kunstwerken, interviews, technieken en historisch en veel recent beeldmateriaal.
Kunstenaars zoals Dick Elffers, Wally Elenbaas, Louis van Roode en Karel Appel streefden in de sobere naoorlogse jaren naar een synthese van kunst en architectuur. Dit ideaal hing samen met het verlangen naar een collectieve en samenbindende kunst voor een samenleving die moest herstellen van de gevolgen van de oorlog. De overheid stimuleerde deze kunst vanaf 1951 met de zogenoemde percentageregeling, die inhield dat 1,5 procent van de bouwsom van nieuwbouw van grote rijksgebouwen kon worden besteed aan kunstopdrachten. Maar ook andere opdrachtgevers als de Stichting Kunst en Bedrijf bemiddelde tussen bedrijven en kunstenaars. Bijzondere technieken zoals sgraffito en glas-in-beton werden herontdekt of nieuw ontwikkeld.

Yteke Spoelstra is zelfstandig kunst- en architectuurhistoricus. Frans van Burkom is zelfstandig kunsthistorisch onderzoeker. Kunsthistoricus Simone Vermaat is werkzaam bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 

Kunst van de wederopbouw 1940-1965
Experiment in opdracht
auteurs: Frans van Burkom, Yteke Spoelstra. Simone Vermaat (red.)
€ 34,50 | Nederlandse editie ISBN 978-94-6208-091-1 |
paperback | 192 p | 23 x 28 cm | geïllustreerd (250 kleur en zw/w) | design: Beukers Scholma |
nai010 publishers i.s.m. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Atlas van de wederopbouw 1940-1965 biedt een bijzonder overzicht van de grootse vernieuwing van stad en land tijdens de wederopbouwperiode van Nederland. Met de selectie van 30 gebieden geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in deze uitgave een afspiegeling van de ruimtelijke ambities van Nederland in de jaren 1940-1965. Deze atlas heeft een brede benadering met essays in historische context van specialisten op het terrein van stedenbouw, (landschaps) architectuur, landbouw, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.
Nederland ging in deze periode grootschalig ‘op de schop’. De oorlogsschade werd hersteld, bijvoorbeeld in Rotterdam, Nijmegen en Rhenen. Vervolgens wist de Nederlandse stedenbouw met omvangrijke stadsuitbreidingen internationaal de
aandacht op zich te vestigen. Tegelijkertijd deed schaalvergroting door ruilverkaveling zijn intrede als oplossing voor de plattelandsvernieuwing in Europees verband.

Anita Blom is specialist wederopbouw en naoorlogse stedenbouw bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 
Atlas van de wederopbouw 1940-1965
Ontwerpen aan stad en land
redactie: Anita Blom
€ 49,50  |  Nederlandse editie ISBN 978-94-6208-091-1 |
hardcover | 304 p | 24 x 34 cm | geïllustreerd (250 kleur en zw/w) | design: Beukers Scholma |
nai010 publishers i.s.m. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 
Bericht geplaatst in: artikel, pas verschenen