YES YOU CAN!

Geplaatst op 25 september 2008 door Reinard Maarleveld
Yes you can!
Een debat voor leerlingen vanaf 4 havo/vwo.

In twee lessen wordt een debat gevoerd tussen twee presidentskandidaten.

I Voorbereiding voor het debat (1 les)
1- Informatie bestuderen over de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten van Amerika (zie hieronder bij Bronnen). (10 minuten)

2- Onderwerpen en standpunten bestuderen (zie hieronder bij Bronnen). Maak hieruit een keuze en richt je op een of twee punten. (10 minuten)

3- Rolverdeling bepalen onder leiding van de docent. (5 minuten)

4- Voorbereiding uitvoeren die bij je rol hoort : (10 minuten)
 voorzitter: debatregels leren, overleggen met de docent en het lokaal inrichten
 kandidaten: speeches voorbereiden
 medewerkers: kandidaten helpen met tekst en informatie
 journalistenforum: vragen bedenken
 kiezers: vragen bedenken
verslaggevers: verslag voorbereiden

5- De debatregels bestuderen.( 5 minuten)

6- Debatinstructie door de docent. Oefendebatjes. (10 minuten)

Rolverdeling
Kandidaten (2)
Zij voeren het debat.

Medewerkers (8)
Elke kandidaat heeft een team van circa vier medewerkers. De medewerkers ondersteunen de kandidaat. Zij kunnen de kandidaat helpen bij het bestuderen van de onderwerpen (inhoud),  maar ook door hem scherpe uitspraken mee te geven of hem de zwakke punten van de tegenstander voor te houden (tactiek).

Journalisten (6)
Vanuit het journalistenforum (circa  6 leerlingen)  kunnen vragen worden gesteld aan een kandidaat of aan beide kandidaten. De journalisten werken bij een krant of de tv.

Verslaggevers (2)
Twee leerlingen zijn tv-verslaggevers. Tijdens het debat maken de tv-verslaggevers aantekeningen en meteen na het debat doen ze live verslag van het verloop van het debat.

Voorzitter (1)
De voorzitter leidt het debat en bewaakt de spreektijd van de kandidaten. De kandidaten spreken elkaar niet rechtstreeks aan, maar richten zich tot de voorzitter.

Kiezers (rest van de klas)
De kiezers stemmen na afloop van het debat. Zij bepalen wie de winnaar is.

Debatregels
De voorzitter bepaalt wie het woord voert en hoelang.
De voorzitter heeft steeds de leiding en alle deelnemers dienen naar hem/haar te luisteren. 
Degene die niet het woord voert is stil.
De kandidaten spreken niet rechtstreeks tot elkaar, maar spreken de voorzitter aan.
Ook alle andere partijen (journalisten, kiezers) spreken via de voorzitter tot elkaar of tot de kandidaten.


II Het debat (1 les)
Het debat bestaat uit 6 ronden en duurt ongeveer 25 minuten.

Ronde 1 (4 minuten)
De voorzitter geeft elke kandidaat 2 minuten spreektijd om uit te leggen waarom hij/zij de beste kandidaat is.

Ronde 2 (4 minuten)
De voorzitter geeft elke kandidaat 2 minuten om commentaar te geven op de speech van zijn/haar tegenstander.

Ronde 3 (5 minuten)
De voorzitter geeft het journalistenforum gelegenheid vragen te stellen aan een van de twee of beide kandidaten.

Ronde 4 (5 minuten)
De voorzitter geeft de gelegenheid aan kiezers om vragen te stellen aan een of beide kandidaten.

Ronde 5 (4 minuten)
De voorzitter vraagt elk kandidaat om het debat samen te vatten en nog eens uit te leggen waarom hij de beste kandidaat is.

Ronde 6 (2 minuten)
De verslaggevers geven commentaar op het verloop van het debat.

Ronde 6 (2 minuten)
De voorzitter vraagt de  kiezers door stemmen bij handopsteken de winnaar aan te wijzen.


Bronnen
Site McCain
Site Obama
NOS journaal
Amerika.nl
Schooltv
NRC: het eerste debat


 

 

1- Zorg voor een goede voorbereiding zodat de leerlingen inhoudelijk wat te zeggen hebben.

2- Oefen met debattechnieken (gelaatsuitdrukking, expressie, zelfvertrouwen, langzaam en duidelijk spreken, herhalen, oneliners en soundbytes).

3- Uiteraard kan de tijd per onderdeel worden aangepast.

4- Leid eventueel zelf het debat wanneer er geen geschikte voorzitter kan worden gevonden.

5- Kort de tijd in zodat het spel twee keer kan worden gespeeld.

6- Geef de opdracht eventueel als huiswerk mee zodat de voorbereiding deels buiten de les kan plaatsvinden.

7- Richt het lokaal van tevoren in.

8- Bekijk eventueel portretten van de kandidaten aan de hand van de sites van McCain en Obama of bekijk samen met de klas eerdere debatten:
CNN
NRC

Bericht geplaatst in: artikel, feniks webopdracht