DRAAIENDE DINERZAAL VAN KEIZER NERO OPGEGRAVEN

Geplaatst op 19 oktober 2009 door Redactie
Archeologen hebben in Rome waarschijnlijk de resten aangetroffen van de roterende dinerzaal uit het paleis van keizer Nero.
De vermoedelijke overblijfselen zijn aangetroffen bij de Palatijn, een van de zeven heuvels van Rome. Daar liet Nero zijn Domus Aurea (het gouden huis), bouwen. Bij een opgraving vonden archeologen een cirkelvormige kamer met daarin een vier meter dikke pilaar.
De pilaar was waarschijnlijk onderdeel van een draaimechanisme dat het vertrek liet ronddraaien. De eetzaal werd beschreven door de Romeinse schrijver Suetonius in zijn werk Levens van de keizers. Suetonius meldde dat de dinerzaal 'dag en nacht ronddraaide'. Aan het plafond van het vertrek zouden ivoren panelen zijn bevestigd die konden worden geopend om bloemen over de gasten uit te strooien.
Waarschijnlijk gebruikte Nero - die regeerde van het jaar 54 tot 68 na Christus - de bijzondere kamer vooral om indruk te maken op zijn gasten.
Het banket was de belangrijkste activiteit in het oude Rome, samen met vermaak”, zo verklaarde de Italiaanse staatsarcheoloog Angelo Bottini. “Nero zag zichzelf als de zon en zijn gasten draaiden letterlijk om hem heen.

Bron: Nu.nl
 

Vragen vmbo
 1. Wat hebben Romeinse archeologen precies opgegraven?.
2. Hoe weten ze dat er een draaiende eetzaal was?
3. Waarom wilde Nero dat er zo’n draaiende eetzaal was?
 
Vragen havo/vwo
1. Hoe zijn we geïnformeerd over de draaiende eetzaal?
2. Wat was de functie van de pilaar?
3. Wat kun je uit dit bericht afleiden over het karakter van Nero?
 
 
 
Bericht geplaatst in: nieuwtje, feniks NU