KENNISREVOLUTIE IN 19E-EEUWSE ARCHITECTUUR

Geplaatst op 23 juni 2011 door redactie
Kennisrevolutie in 19e-eeuwse architectuur
In Wetten van de bouwkunst beschrijft Petra Brouwer de kennisrevolutie in de negentiende-eeuwse architecuur op basis van architectuurboeken. 
De Rotterrdamse Villa Dijkzigt in de 19e eeuw, een ontwerp van architect J.F. Metzelaar (1818 - 1897).

Wat is goede architectuur? Deze vraag stond in de negentiende eeuw volop in de belangstelling omdat het vak ingrijpend veranderde. De belangrijkste drie vakspecialismen – materialenkennis, constructietechniek en schoonheidsleer – gingen op de schop. Nieuwe wetenschappen, zoals geologie, biologie, mechanica en architectuurgeschiedenis, stelden de traditionele, ambachtelijke kennis ter discussie. En het uitgebreide aanbod van historische neostijlen ondermijnde het eeuwenoude gezag van de klassieke architectuur.

In De wetten van de bouwkunst beschrijft Petra Brouwer deze kennisrevolutie op basis van de Nederlandse architectuurboeken uit de negentiende eeuw. Volgens Brouwer moeten de handboeken niet worden gelezen als een afspiegeling van de negentiende-eeuwse architectuurpraktijk, maar zijn ze de motor van vernieuwing. Het kennisideaal van de handboeken liep vooruit op de architectuurpraktijk, die de hele negentiende eeuw ambachtelijk bleef.

Daarnaast ontkracht Brouwer een aantal hardnekkige clichés over de negentiende-eeuwse neostijlen. Zo was het ontwerpen in historische stijlen geen teken van nostalgie, maar even vernieuwend als het gebruik van nieuwe natuurwetenschappelijke kennis. Ook was er geen sprake van een stijldilemma of verwarring over stijlkeuzes. De toepassing van de nieuwe kennis van de historische bouwkunst werd niet meer of minder bediscussieerd dan de kwaliteit van cement of het juiste type dakbedekking. Alle onderdelen van de bouwkunst waren onderwerp van debat – een logisch gevolg van de diepgaande transformatie die het vakgebied in de negentiende eeuw doormaakte. In het boek is een uitgebreide bibliografie van de Nederlandse architectuurhandboeken opgenomen.

Over de auteur

Petra Brouwer (1969) is universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam op het gebied van moderne architectuur, stedenbouw en architectuurtheorie. Eerder publiceerde ze bij NAi Uitgevers Van stad tot stedelijkheid. Planning en planconceptie van Lelystad en Almere 1959 - 1974 (1997). De wetten van de bouwkunst is een bewerking van haar proefschrift.

Titel: De wetten van de bouwkunst - Nederlandse architectuurboeken in de negentiende eeuw
Auteur: Petra Brouwer
ISBN: 978-90-5662-771-3
Uitvoering: 464 pagina's, gebonden, geïllustreerd (zwart/wit)
Uitgever: NAi Uitgevers, prijs: € 44,50Bericht geplaatst in: pas verschenen, nieuwtje