ROMEINSE WEGEN IN NEDERLAND

Geplaatst op 17 april 2016 door Jos van Raan
Romeinse wegen in Nederland
Op zoek naar de Romeinse wegen in Nederland.
De Romeinen waren bedrijvige lieden. Steeds bezig met het uitbreiden of verdedigen van hun rijk. Daarvoor was een groot leger nodig. En om al die legioenen snel te voet  of te paard te verplaatsen, was een goede infrastructuur nodig. En die was er dan ook. Duizenden kilometers aan wegen naar alle hoeken van de toen bekende wereld.

Behalve via land werden de afstanden ook via water afgelegd en de materialen aangevoerd. Langs de Romeinse grens lagen militaire installaties. Hier kwamen de handelaren op af. Zij zorgden voor eten en drinken, bouwmaterialen, huisraad en nog veel meer, al regelden de legioenen dit ook vaak zelf. Met de uitbouw van het wegennet brachten de Romeinen ook hun cultuur en beschaving naar Nederland. 
 
Archeologen maken de vele ondergrondse Romeinse sporen zichtbaar en met behulp van bronnen als het reisboek van Antonius, de Peutingerkaart en de Kosmografie van Ravenna kunnen historici vaak afleiden waar de wegen gelopen hebben. Al blijven er nog steeds vragen. Dat geldt ook voor de waterwegen. Bekend is het Kanaal van Corbulo, genoemd naar de legeraanvoerder Gnaeus Domitus Corbulo. Dit kanaal moet gelegen hebben tussen de Maas en de Rijn om de onveilige Noordzee te vermijden. Globaal tussen Katwijk en Naaldwijk. Het zou de huidige Vliet kunnen zijn geweest.  Archeologen hebben daar sporen van gevonden. Ook moet er een weg langs dit kanaal gelopen hebben.
 
Inmiddels wordt het Antiek-toerisme populair. Guy Raskin publiceerde in 2006 een boek met grensoverschrijdende fietsroutes langs Romeinse restanten.
 
Hoe liepen de Romeinse wegen in Nederland? Onder redactie van Paul van der Heijden, publiekshistoricus en directeur van Romeinen.nu, hebben tien auteurs hierover een informatief boek samengesteld. Allen goed bekend met de Romeinse cultuur. Uitgever Matrijs heeft ervoor gezorgd dat het boek er aantrekkelijk uitziet met veel foto's en overzichten.

Het boek Romeinse wegen in Nederland beschrijft wat er op dit moment in ons land te zien of bekend is aan Romeins erfgoed op het gebied van water- en landwegen. Globaal wordt de limes gevolgd: Van Leiden en de "kleine muur van Hadrianus" beschrijven de auteurs "de onzichtbare weg" in Gelderland en komen we langs het stedelijk knooppunt rond Nijmegen. Vervolgens zakken we af langs de oudste weg van Nederland de "Via Belgica" naar Zuid Limburg.
 
De conclusie van Paul van der Heijden: "Na onze rondgang door de provincies kunnen we concluderen dat Romeinse wegen in Nederland zich lastig laten traceren. Veel van de wegen zijn verdwenen of liggen nog onder een dikke laag klei of zand. Maar het combineren van verschillende onderzoeksmethoden kan veel informatie opleveren."
 
 
Romeinse wegen in Nederland
Paul van der Heijden (redactie)
Uitgeverij Matrijs
120 pagina's
€ 19.95  
ISBN 978-90-5345-419-0
 
 
 
Bericht geplaatst in: artikel, boekrecensie