Sovjet Unie


De Russische Revolutie

22 november 2016

Het is bijna 100 jaar geleden dat Lenin met een revolutie de macht overnam in Rusland. Tijd voor jubileumboeken.

Terreur en droom

13 juli 2011

Karl Schlögel over de terreur van Stalin en de droom van de nieuwe sovjetmaatschappij.

Op 22 juni 2011 was het zeventig jaar geleden dat Operatie Barbarossa, de grootste militaire operatie ooit, van start ging. Bijna 4 miljoen Duitse, Roemeense en Finse troepen vielen de Sovjet-Unie binnen over een 2.900 kilometer breed front. 

De Russen komen!

1 januari 2011

Op aanvraag vanaf heden! Met beeldmateriaal van Klaas Kornaat en muziek van Peter de Koning. U kunt ook kiezen uit de muziekversie (alleen Peter de Koning) OF de beeldversie (Klaas Kornaat).

‘Iedere Nederlandse burger van middelbare leeftijd die nu leeft, is geboren in oorlogstijd.’

Het wonderbaarlijke vermogen van het Russische volk om zichzelf te gronde te richten...

Dicators is een poging van de Britse historicus Richard Overy om een vergelijkende analyse te maken van twee van de meest brute totalitaire regimes die de 20e eeuw heeft voortgebracht.

Walter Geerts, Mobutu, de man van Kamanyola, Robert Elson, Soeharto en Jung Chang / Jon Halliday, Mao: Het onbekende verhaal.

Ha Jin vocht met het Chinese Volksbevrijdingsleger. Jung Chang werd wereldberoemd met haar roman Wilde zwanen. Het beeld dat zij beiden van China en Korea geven is onvergetelijk.

Ze begon haar dagboek te schrijven op 8 oktober 1932. Toen was ze 13 en de terreur van Stalin was al aan de gang. De laatste regels schreef ze op 3 januari 1937.

Veel boeken over Stalin dateren uit de tijd dat de archieven van de SU nog gesloten waren. Montefiore kreeg toegang tot die archieven en vond daar memoires die nooit gepubliceerd waren.

Dit boek van Katlijn Malfliet tekent, in chronologische volgorde, een profiel van Rusland, zoals het evolueerde na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en zoals het er nu voor staat.

Hoe was het mogelijk dat de Sovjetunie besloten had tot grootschalige militaire interventie in haar buurland Afghanistan?

Voedsel is een wapen

1 januari 2005

In 1921 werd Rusland geteisterd door een enorme hongersnood, als gevolg waarvan uiteindelijk ongeveer vijf miljoen mensen, het leven liet.

Oostblok kunst

1 januari 2005

Socialistisch realisme was een verarming voor de ontwikkeling van de modernistische kunst in Rusland: kunstenaars lieten hun constructivistische ideeën varen op verzoek van het regime en voegden zich bij de figuratieve kunstenaars.

Nu in de zomer van 2004 de Olympische Spelen weer terugkeren naar Griekenland is het een goed moment om eens stil te staan bij de al langer bestaande relatie tussen politiek en de Spelen.

Er is in de literatuur over de Koude Oorlog weinig onderzoek verricht naar de beweegredenen van de Sovjet-Unie en Oost-Europa om de Marshallhulp te weigeren. Er wordt door veel auteurs van uitgegaan dat het voor de Sovjet-Unie voor de hand lag de hulp te weigeren vanwege politiek-ideologische motieven.

Stalin

18 maart 2003

Stalin is te onbeschoft, maar dit gebrek, heel goed te verdragen in de betrekkingen tussen ons communisten onderling, wordt onverdraaglijk in de functie van secretaris-generaal.

Bijna vijftig jaar na Stalins dood, kreeg De Keyzer toestemming om tien huidige kampen te bezoeken en onder bepaalde voorwaarden te filmen.

Hoe kwam de Sovjet-Unie terecht in Afghanistan en waarom was een van de sterkste militaire machten ter wereld niet in staat om een relatief kleine tegenstander binnen korte tijd te verslaan.

De vergelijking tussen de ontsporingen van het communisme en nazisme is al dikwijls gemaakt en het goedpraten van het een regime door te verwijzen naar het andere...

De vergelijking tussen de ontsporingen van het communisme en nazisme is al dikwijls gemaakt en het goedpraten van het een regime door te verwijzen naar het andere...

Pavel Soedoplatov is voorlopig nog een onbekende, maar voor een spion is dat niet ongewoon. We stellen hem eerst even voor. In 1907 werd hij geboren in Oekraïne.